Çalışkan Olmak

Merhaba!

Bu gün için konu: “Çalışkan olmak”

“Çalışkan olmak” genelgeçer bir kavram mıdır? Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle “genelgeçer” ne demektir onu öğrenmeliyiz. Öğrenirken kendimize hangi kaynağı referans almalıyız bilmiyorum ama ben ilk olarak http://www.tdk.org.tr ye bakıyorum. Eskiden evimizde iki ciltlik büyük bir TDK sözlüğü vardı ve bir sözcüğün anlamının öğrenilmesi ihtiyacı duyulduğu zamanlar ona bakılırdı. Şimdi öyle bir imkanım olmadığına göre internet yoluyla ona ulaşabiliyorum. Kendisine olan güvenimi bazı sebeplerden dolayı kaybettim ama yine de bir gönül borcu olarak ona bakmaktayım. Evet ilgili kaynaktan bu kelimenin anlamına baktığımızda şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz: “Belli önkoşullar yerine geldiğinde her durum ve her bağlamda geçerli olan.” Bu tanımı referans alarak sorumuza geri dönelim. Çalışkan olmak genelgeçer bir kavram mıdır?

Aslında bu açıklamadan sonra ne anlatmak istediğimi daha da netleştirebilmek için sorunun şeklini değiştirme mecburiyeti doğdu. “Çalışkan olma hali, bu hale sahip olabilme hali” veya çalışkan kabul edilebilme hali” genelgeçer koşullara mı bağlıdır? Bazı önkoşulların gerçekleşmesi gerekiyor ve bu koşullar gerçekleştikten sonra çalışkan olabiliyorsak, bu önkoşullar nedir, nerededir? Bahsetmek istediğim şeyi izah etmeye çalışırken bu kadar çok şey anlatmaya çalışıyor olmamın sebebi ya anlatacak bir şeyim olmadığından lafı uzatmaya çalışıyor olduğumundan ya da anlatılacak olan şeyi çok ciddiye aldığımdan yanlış anlaşılmak istemiyor oluşumdan kaynaklanıyor olabilir. Bu sorunu şimdilik göz ardı ediyorum.

Bunları anlatmamın sebebi çalışkan olmanın kriterlerinin neler olduğunu tespit etmek ve kendimin çalışkan olup olmadığına kanaat getirmek. Bunları bana düşündüren olay ise, çalışmam gereken konular, yapmam gereken ödevler varken öğlenden sonra saat 2’den beri imkanım olmasına rağmen  bunlara hala başlamıyor oluşum. Uzun zamandır farkında olduğum “bir çok şeyi erteliyor oluşum” da bugünkü olay ile birlikte karşıma çıktıklarında tekrar çalışkan olmanın nasıl bir şey olduğunu veya nasıl çalışkan olunabileceğini bana düşündürttü. Son 3 sene öncesine kadar etrafımdaki insanlar tarafından hep çalışkan biri olarak addedildim. Sanırım hala hakkımda öyle düşünüyorlar ama ben çalışkan olma halimi 3 sene önce terk ettiğimi düşündüğümden hakkımda hala öyle düşünülüyorsa bile ben kabul edemiyorum. Hatta onların sahip olduğu bu düşüncenin çok yanlış olduğunu göstermemek için ve ben de bu durumu hala kabullenemediğim için 3 sene olarak gösterdim. Benim kaynaklarıma göre en az 4-5 senedir böyle.

Çalışkanlık nasıl bir şeydi de ben o hale sahiptim ve şimdi onun olmadığını düşünüyorum. Biraz eskiye gidelim. Okuduğum okullarda genelde “sınıfın çalışkanları” kategorisine dahil edilebilir bir türdüm. Belki küçük bir ihtimalle bu kategoriye giremediğimi kabul edersek bile eminim ki “sınıfın tembelleri” kategorisinde değildim. Üniversite 1. sınıfta da kendime göre bu çalışkanlık konusunda fena sayılmazdım. Çünkü çalışkanlık sıfatını kendime layık görebildiğim bir çalışma tempom vardı. Ne yazık ki 2. sınıfta ilerleme kaydetmem gerekirken ben durağanlığı tercih ettim ve eğitim hayatımın en önemli anlarında atmam gereken o deparı atamadım. Tempom aynı kaldı. Kendimden bahsetmemin sebebi, soruya verilecek cevaba veya cevaplara bir örnek üzerinden yaklaşabilmek. Üzerine düşündüğüm konunun temeli çalışkanlığa nasıl sahip olunduğu aslında. Çalışkan addedilebilmenin kıstası ne? Bahsettiğim çalışkanlık sadece okullarda bize öğretilen eğitim alanında başarılı olunması hali değil. Bütün hayatı değerlendirerek düşünüyorum.

Örneğin benim bugün çalışmam gereken belirli dersler vardı ve ben bunları hala  erteliyorum. Bunları erteleyip de hiçbir şey yapmıyor değilim. Bu dersleri çalışmak dışında bir sürü başka şey yaptım. Yaptıklarımı anlatmamın anlamı yok ama bilinmesi gereken durum şu ki, boş boş oturmadım. Yani ders çalışmamış olmam beni bu hayatta çalışkan yapmaz mı? Sabahtan beri çalışıyorum ama çalışkan değilim. Çünkü ders çalışmadım. Derslerimi çalışmış olsam ve günün geri kalanını miskin geçirmiş olsam, yine de çalışkan kabul edilebilir miyim? İşte bu çalışkan olma halini edinmenin önkoşulları neler bilemiyorum. Aynı duruma bir başka açıdan bakarsak: yine bu günü ele aldığımızda görüyorum ki hala ders çalışmaya başlamadım. Eskiden olsa yapılması gereken bir ödev varsa gün içinde bunu erteleyebilirdim ama günün son dakikası bile olsa o bitmiş olurdu. Yeni çalışkan olmadığımı düşündüğüm hayatımda, yine mevcut ödevlerim var ve yine tarafımdan ertelenerek son dakikaya bırakılıyorlar. Ama artık bu son dakikalardaki halim umursamaz bir tavır takınıyor ve ertelemek yerine “yok etmeyi” tercih ediyor. Sanırım çalışkan olma halini yok etmeye çalışan şey umursamazlık. Birçok şeye çok fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini düşünüp, yaşantıdaki unsurların önemini azaltıp umursamamak insanı bu sıfata sahip olmaktan uzaklaştırıyor.Tabii ki unuttuğum bir husus da var ki, çalışkan olmaktan ne anlaşılacağı herkes tarafından farklı kriterlere bağlanabilir. Bugün ben örneğinde olduğu gibi, ders çalışmamış olabilirim ama bütün gün çalıştım. Sadece daha ders çalışmaya başlamadım.

Çalışkan olmaktan ne anlamalıyız ki, çalışkan olmanın genelgeçer bir kavram olup olmadığı  üzerine tartışabilelim. Sanırım doğru bir soru sordum ama yanlış bir yoldan cevaba gitmeye çalıştım. Son olarak TDK’da yazan “çalışkan” tanımına bakıyorum ve şu şekilde:

 1. Gayretli, çalışmayı seven, faal.
 2. Çok çalışan, çalışmayı seven.
 3. Batman ili, Gercüş ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
 4. Erzurum ili, Elmalıdere bucağına bağlı bir yerleşim birimi.
 5. Şırnak ili, Silopi ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Evet 3,4 ve 5 numaralı açıklamalar konumuzun dışında. (Belki oralarda yaşayan insanlar çalışkan olunmaz Çalışkan doğulur şekilde aralarında bir espri yaparak gerçek çalışkan kavramının ne olduğunu açıklamışlardır. Ama bizim haberimiz yoktur.) Görüldüğü gibi TDK çok basit bir açıklama ile konuyu geçiştirmiş. Şaşırmamak lazım çünkü onun yapması gereken bu. Sonuçta bu onun konusu değil. Bu şu an benim yaratmış olduğum bir konu.

Nasıl çalışkan olunur? Gün bitmeden derslerime çalışmış, ödevlerimi yapmış olursam çalışkan olur muyum? Hem ayrıca çalışkanlık böyle 1 günde belirecek bir şey de değildir ki. Bir sürece ihtiyacı vardır. Soruma cevap bulamadım ve daha çok soru yarattım.

Evet bugün için bu kadar yeter.

Advertisements
This entry was posted in Bugüniçin/Fortoday/FürHeute. Bookmark the permalink.

3 Responses to Çalışkan Olmak

 1. Ali Erdem says:

  Sayın yazar, yazınızda, hem biçimsel hem anlamsal yönüyle dil açısından oldukça fazla hata olduğunu düşünüyorum. Düzeltmeye şunlardan başlamanızı öneriyorum:
  1- “Kendisine güvenilirliğimi bazı sebeplerden dolayı kaybettim…”,
  2- “…bu hale sahip olabilme hali…” ve bir çok defa tekrarlanan “bir hale sahip olma” ifadesi,
  3- “Anlatmak istediğim şeyi anlatmaya çalışırken bu kadar çok şey anlatmaya çalışıyor olmamın sebebi ya anlatacak bir şeyimin olmadığını ve bu yüzden de lafı uzatmaya çalışıyor olduğumu ya da anlatılacak olan şeyi çok ciddiye aldığımı ve yanlış anlaşılmayı istemiyor oluşumdan kaynaklanıyor olabilir.”,
  4-“…“bir çok şeyi erteliyor oluşum” hali…”
  5- “Tabii ki unuttuğum bir husus da var ki, çalışkan olmaktan ne anlaşılacağı herkes tarafından kabul edilecek bir doğruya sahip değil.”.

 2. allforlaw says:

  Sayın okur,
  Değerlendirmelerinizi göze alarak bir kaç noktada değişiklik yaptım. İlginizi çekiyorsa bakabilirsiniz. Yine bir sorunla karşılaşırsanız ve bana bildirirseniz çok mutlu olurum. Bunun yanında şunları da size iletmeliyim:
  – “…bu hale sahip olabilme hali…” ve bir çok defa tekrarlanan “bir hale sahip olma” ifadesi, görülüyor ki sizi rahatsız etmiş. Hernagi bir hale sahip olabilme halinden kastettiğim bir şey var. Anlaşılmaz gözüküyor olabilir ama söylemek istediğim şey bu hale sahip olurken nasıl bir halde olunduğu. Yani merak edilen iki husus var. Bu hale nasıl sahip olunduğu ve bu halin içindeyken nasıl bir halde olunduğu. Ben bu iki durumu birbirinden ayrı tuttum. Eğer sorun çalışkan olmanın bir hal olmadığı veya sahip olunabilecek bir hal olmadığı ise, bu sorunun sebebi normal tanımlardan uzak bir yaklaşımda bulunmaya çalışıyor oluşum olabilir. Eğer bu açıklama da sizi tatmin etmiyorsa bu sorunun diğer bir sebebi “gayriciddi bir ifade arayışı için” bu şekilde yazmış olmam olabilir.
  – Biçimsel açıdan yaptığım yanlışları kontrol etmem bu yazı için biraz zor oldu. Word programında yazıp kopyalamam halinde orjinal biçimden tamamen ayrılıyor. Bundan sonra daha dikkatli olacağım.
  Teşekkürler…

 3. gfssdfs says:

  Sayın yazar ne içtiyseniz bana kesin lazım

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s